ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2556
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเข็มทิศ หอมหวลโรงเรียนวัดพลับพลาขาดไปสพป.จบ. เขต 2 สพท.สพป.จบ. เขต 2
2นางสิริฉัตร สหวิริยะสินโรงเรียนบ้านยางระหงขาดไปสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สพท.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
3นายสุชาติ น้อยสมมิตรโรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามโอนไปเทศบาลเมืองจันทบุรี เขต 1 สพท.เทศบาลเมืองจันทบุรี เขต 1
4นายศักดา อิศรานุวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกวัดลาออกจากราชการ 
5นางสาวลลิดา อุดมประสิทธิ์กุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 3/08/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1